Icefresh selger sjømatprodukter gjennom et nyskapende distribusjonskonsept som involverer rask nedfrysing, transport på svært lav temperatur og opptining før salg. Opptining skjer via selskapet egenutviklede og patentsøkte teknologi og muliggjør leveranser av sjømat med fersk kvalitet, hvor som helst, når som helst.

I dag er Icefresh satt opp med Kina som marked, der vi selger sjømatprodukter i hovedsak via internettbaserte markedskanaler. Salget håndteres av vårt heleide datterselskap i Shanghai og vi er per dags dato representert på de største og mest anerkjente nettplattformene i Kina og høster anerkjennelse for teknologi, produktkvalitet og arbeidet med merkevarebygging på nett.

For å lære mer om vårt konsept anbefaler vi en titt på denne filmen som forklarer essensen i vårt konsept: