ICEFRESH er selskapet som selger ISFERSK. Vi som står bak har alle lang erfaring fra fiskeri- og havbrukssektoren i Norge. Selskapet har et stort nettverk i internasjonale sjømatmarkeder, og vi representerer ledende internasjonal kompetanse innen frysing og tining av fisk. 

Introduksjonen i Norge er et første steg i arbeidet med å etablere distribusjonsløsninger for sjømat med utgangspunkt i intelligent temperaturstyring og streng kvalitetskontroll. Egenutviklet tineteknologi står sentralt. ISFERSK er selskapets merkevare i Norge. 

Visjon:  
Å gjøre sjømat av høy kvalitet tilgjengelig hvor som helst
- hver dag.

Mål:
De beste råvarene
Enkel og rask å tilberede
Samme kvalitet hver gang
Kvalitetssikring i alle ledd
Bransjens mest miljøvennlige løsninger gjennom effektive prosesser og kontinuerlig fokus på energibruk.